Chris Ryan

Danny Black serie
Terroristenjager van Chris Ryan De krijgsheren van Chris Ryan Spervuur van Chris Ryan Moordcommando van Chris Ryan
  Vijandig gebied van Chris Ryan Geen genade van Chris Ryan  
Strike Back serie (Porter en Bald)
Tegenaanval van Chris Ryan Dodenlijst van Chris Ryan Machtspel van Chris Ryan  
Geordie Sharp serie
Man tegen man van Chris Ryan      
Non-fiction
De achtste man van Chris Ryan