Furie van Rome van Robert Fabbri

Titel Vespasianus: Furie van Rome
Auteur Robert Fabbri
Oorspr. titel Vespasianus VII: Furies of Rome  © 2016 | Vertaling: Jan Smit
Gegevens Paperback | blz. 350 |  Karakter Uitgevers | maart 2016
ISBN 978 90 452 1025 4    978 90 452 1165 7
NUR/NUGI 332 (historische thriller)
Waardering
Inhoud:

Deel zeven uit de Vespasianusreeks

Het jaar 58 na Christus: in Rome heerst chaos. Keizer Nero heeft zich omringd met handlangers en trekt 's nachts plunderend door de straten, dood en verderf zaaiend. Intussen heeft Nero's extravagantie nieuwe hoogten bereikt. Zijn astronomische uitgaven zetten de noodlijdende provincies zwaar onder druk. Kan Nero zich terugtrekken uit Britannia en welke prijs zal dat hebben voor het keizerrijk?

Terwijl de bankiers van het keizerrijk in paniek hun uitstaande bedragen proberen te innen, wordt Vespasianus naar Londinium gestuurd op een geheime missie. Hij raakt tegen zijn wil betrokken bij de wrede opstand van Boudicca, een vrouwelijke krijger die uitzonderlijk dapper is. Als de rebellie aan steun wint, moet Vespasianus vechten om de vijanden van Rome het hoofd te bieden en zijn taak te volbrengen voordat Britannia in vlammen opgaat. 

De geschiedenislessen van Fabbri blijven boeien!

In het vorige deel Verloren zoon van Rome wist Agrippina haar echtgenoot, keizer Claudius, te overreden haar zoon Nero te adopteren. Nadat Nero met Claudia Octavia de dochter van Claudius was getrouwd, zag Agrippina haar kans schoon. Ze vergiftigde haar man en zette zijn biologische zoon Britannicus gevangen zodat Nero tot keizer kon worden gekroond. De dag voor Britannicus veertien werd, vergiftigde Nero zijn stiefbroer. De ironie van het verhaal is dat na de dood van Britannicus, Agrippina door Nero werd verstoten zodat hij, op 18-jarige leeftijd, alle macht naar zich toetrok.

Dit is de prelude van Furie van Rome, het zevende deel in de spectaculaire Vepasianus serie van Robert Fabbri. Nero is evenals zijn illustere voorgangers een spilzieke, megalomane, wrede en narcistische keizer. Om zijn buitensporige uitgaven te bekostigen werken zijn secondanten aan een plan om zonder gezichtsverlies de legioenen uit BrittanniŽ terug te trekken maar eerst moeten alle uitstaande leningen worden terugbetaald. Vespasianus wordt door Seneca, de belangrijkste adviseur van de keizer, gevraagd om naar BrittanniŽ te reizen om zijn leningen op discrete wijze voor hem te innen.

Het Britse eiland staat sinds 43 na Chr. onder Romeins bestuur. Hier en daar zijn nog wat kleine opstandjes maar die worden eenvoudig neergeslagen waardoor de Romeinse bezetters zich superieur wanen en hun posities verwaarlozen. En dat komt hun duur te staan. Als Prasutagus, hoofd van de Keltische stam de Iceni. komt te overlijden laat hij een deel van zijn erfenis aan zijn dochters na en dat is hem Ė als vazalkoning van de Romeinen Ė verboden. De reactie van de Romeinen is meedogenloos. Het land van de Iceni wordt ingenomen en hun huizen worden verwoest. Boudicca de weduwe van Prasutagus wordt publiekelijk gegeseld en haar dochters worden door Romeinse soldaten verkracht. Ze zweert wraak en al snel schaart bijna geheel Zuidoost-BrittanniŽ zich achter Boudicca waardoor ze over een machtig leger beschikt die al dood en verderf zaaiend als een ware sprinkhanenplaag oprukt naar Londinium.

In dit zevende deel heeft Vespasianus als senator bijna dagelijks met de perversiteit en grootheidswaanzin van de aandachtsbeluste Nero te maken. Hij ziet met lede ogen aan dat wederom een keizer uit de Julisch-Claudische dynastie de eer van het Romeinse Rijk te schande maakt. Maar omdat niemand iets tegen de keizer durft te ondernemen, blijft zijn wanbeleid voortduren. Als Vespasianus naar het Britse eiland wordt gestuurd, is hij opgelucht de slangenkuil van Rome te kunnen verlaten maar in Groot-BrittanniŽ raakt hij van de regen in de drup. Hij wordt ongewild getuige van de vernedering van Boudicca en de daaruit voortvloeiende genadeloze vergeldingsactie.

In Furie van Rome zoomt Robert Fabbri in op de regeringsperiode van Nero en op de oorzaken die geleid hebben tot de niets ontziende wraakexercitie van de legendarische Bouddica uitmondend in een bloederige climax bij de Slag van Watling Street. Bij de beslissende veldslag stonden volgens overlevering 10.000 Romeinen tegenover een overmacht van meer dan 100.000 Britten! Maar ook het Rome onder Nero weet Fabbri op geloofwaardige en sfeervolle wijze neer te zetten. Het spannende verhaal is net als alle andere delen weer erg filmisch en pakkend geschreven. De geschiedenislessen van Fabbri blijven boeien en ik leer ieder keer weer wat nieuws. Ik verheug me dan nu ook alweer op het volgende deel: Heilig vuur van Rome.

© RtH april 2016